El blog d'ISEP Clínic Girona

Espai de salut i benestar al servei de la comunitat. Esperem que aquest blog us proporcioni les respostes o solucions al que esteu cercant. Envieu-nos sol·licituds dels temes que més us interessi que tractem, a clinic.girona@isepclinic.esAcord de col·laboració per a
una neurorehabilitació integral

Aquest mes de gener hem iniciat un acord de col·laboració amb Neurocentre, centre de referència en fisioteràpia i neurorehabilitació de les comarques gironines.

L'acord estableix poder oferir als pacients amb necessitats de rehabilitació neurològica els serveis complementaris de neuropsicologia, logopèdia i psicologia clínica.

Ja sigui per malalties o accidents, tots els pacients amb alguna lesió en el sistema nerviós poden, a través de la neurorehabilitació, restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals existents en la persona per tal d'aconseguir el major grau d'autonomia personal possible.

Amb la neuropsicologia es fa un estudi i valoració del deteriorament cognitiu de les diferents malalties i afectacions neurològiques. I es procedeix a la rehabilitació i estimulació de les funcions cognitives afectades.

A través de la logopèdia es realitza la rehabilitació dels trastorns de la parla i del llenguatge deguts a les pròpies afectacions neurològiques.

I amb la psicologia realitzem el tractament adequat per a la millora dels trastorns mentals o emocionals
i facilitem el suport psicològic necessari als familiars.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte al 972 24 57 38 o via correu electrònic a clinic.girona@isepclinic.es