El blog d'ISEP Clínic Girona

Espai de salut i benestar al servei de la comunitat. Esperem que aquest blog us proporcioni les respostes o solucions al que esteu cercant. Envieu-nos sol·licituds dels temes que més us interessi que tractem, a clinic.girona@isepclinic.esQuan cal comprar un mòbil als meus fills?
A dia d'avui els més petits de la casa comencen a demanar tenir telèfon mòbil, cada vegada més aviat. Cadascú té les seves teories o justificacions, però el cas és que existeix un gran desconcert entre els pares i mares per acordar quan és o no convenient que la mainada comenci a disposar de telèfon propi.

Per tal de donar una mica de resposta a aquesta situació, hem contestat algunes de les preguntes més freqüents que ens plantegem al trobar-nos amb aquesta demanda;


Quina és l'edat idònia per comprar el primer mòbil als nens?

Primer de tot hem de tenir clar que a dia d'avui un telèfon mòbil no és simplement un telèfon per fer i rebre trucades, sinó que sobretot és el substitut al "messenger", una consola de jocs o el principal terminal d'accés a internet. Això dificulta encara més la presa de decisions en el sí de les famílies.

Per tant, no existeix una edat idònia en si. Com en la majoria de coses, dependrà de la maduresa de la criatura i de l'ús que se'n faria o la necessitat real que existeix. El criteri per comprar un mòbil o qualsevol altre cosa als fills, no és mai simplement perquè ens el demanen o amb l'argument de que tothom en té menys ells.

De tota manera i com que en aquests casos la pressió social i l'entorn hi juga un paper important, cal tenir en compte que una edat aproximada en que es pot contemplar l'adquisició d'un terminal podria ser a partir del segon cicle de l'ESO que correspondria cap els 14-15 anys.Tenir un mòbil pot afectar al seu desenvolupament?

Si el seu ús no és l'adequat pot incidir-hi negativament, entès com que es dedica massa temps a aquest telèfon i es deixa per tant de poder fer altres activitats necessàries per al correcte desenvolupament.
Per exemple seria inadequat dedicar un percentatge important del temps a aquest suport abandonant altres activitats com les tasques escolars, l'esport o el contacte directe amb les persones.


Quins avantatges i inconvenients pot tenir l'ús dels mòbils entre els més petits?

De fet moltes vegades l'ús dels mòbils en els més petits és bàsicament perquè com hem dit, també són el suport més accessible pels jocs o com a xarxa social pels que no són tant petits. Entre els més menuts doncs, no s'hauria de convertir en un fet habitual sinó que s'hauria d'utilitzar el de l'adult d'una manera controlada i combinar-lo amb l'ús d'altres suports per poder jugar o navegar per internet de forma controlada.


És més aconsellable comprar mòbils sense internet?

Com hem comentat, cal tenir clara la utilitat que li volem donar i la necessitat que existeix. Per tant, si volem que el mòbil serveixi per estar en contacte telefònic, no caldria internet. Si per al contrari ja el comprem amb la intenció d'aprofitar eines com el Whatsapp, el correu electrònic, etc. aquest dispositiu s'ha de plantejar d'una altra manera i acordar molt bé com s'utilitzarà. Els pares han de poder saber com el fill/a utilitza la xarxa, quin perfil s'hi crea i com és capaç de gestionar tota la informació disponible. Si això ens fa dubtar és més recomanable tenir internet a casa en un lloc comú i deixar el mòbil amb internet per més endavant.


Com es gestiona l'ús de la xarxa dels nostres fills si es connecten a través del mòbil?

De la mateixa manera que ho fem amb l'ordinador de casa, però amb la dificultat de no tenir el terminal en una zona comuna. Això vol dir que hem de tenir-hi molta confiança i que ja hem hagut d'educar prèviament en l'ús d'Internet.

Cal acordar quan i on es pot fer servir, quanta estona s'hi pot accedir diàriament i quins són els límits en el seu ús. La base però està en poder-ne fer un seguiment i que se'n pugui parlar obertament per evitar conflictes, mals usos, etc.


Pot generar addicció?

Si no es regula i controla de forma adequada l'ús d'aquestes tecnologies són susceptibles de poder generar addicció. És per això que especialment en el cas dels menors ha d'estar regulat i controlat pels pares perquè el seu ús sigui racional i ocupi el temps adequat sense que es vegin afectades la resta d'àrees i entorns on el nen/a participa en el seu dia a dia.


Alguns pediatres apunten que l'ús prolongat de tablets i smartphones provoca nens més passius. Com ho veu?

Com qualsevol eina, el seu ús inadequat és el que determina l'aïllament i la major passivitat dels menors. Aquests nous aparells poden tenir moltes possibilitats i creen noves maneres de relacionar-nos o d'aprendre, però és molt important mantenir la interacció en contextes reals.

La tecnologia no ens pot fer oblidar les activitats extraescolars o la participació en diferents activitats d'una forma presencial per desenvolupar adequadament les habilitats socials.

Per tant, els temps han de ser limitats per garantir que no es generi ni dependència ni excessiva focalització de l'atenció que pugi resultar problemàtica.


Hi ha risc que alguns pares pares substitueixin els jocs i les lectures per les tabletes?

Les tabletes poden ser un bon suport per presentar activitats que es puguin fer de forma conjunta i compartida amb els fills. Tot i això no s´hauria de substituir aspectes com jocs més tradicionals i les lectures. Han de poder conviure i que es pugui gaudir de varietat sense renunciar a cap aspecte.Lídia Julià
Psicològa i Coordinadora Clínica


*aquestes preguntes formen part d'un reportatge elaborat pel Diari de Girona el passat dia 20 de gener.