El blog d'ISEP Clínic Girona

Espai de salut i benestar al servei de la comunitat. Esperem que aquest blog us proporcioni les respostes o solucions al que esteu cercant. Envieu-nos sol·licituds dels temes que més us interessi que tractem, a clinic.girona@isepclinic.esPROJECTE BONES ESTONES


Des de la Fundació Privada Les Vetes, en col·laboració amb ISEP Clínic Girona, presentem un nou projecte que estem iniciant.

El projecte, anomenat “Bones Estones”, té com a objectiu ampliar el ventall d’ofertes destinades a cobrir les necessitats de les persones grans dependents i els seus familiars o cuidadors.

Amb la intenció de poder donar qualitat al temps personal i familiar, “Bones Estones” consta de 3 serveis diferenciats per atendre les necessitats terapèutiques de la població en procés d’envelliment i els membres del seu entorn.

Així doncs s’ofereix un servei d’acolliment puntual per a persones grans amb dependència, per tal que els familiars i/o cuidadors puguin disposar d’un espai de confiança on el pacient estarà ben atès mentre fan gestions i/o gaudeixen d’un temps de descans. Un servei de formació multidisciplinari per a cuidadors no professionals i interessats, on professionals especialitzats tractaran temes relacionats amb les demències, l’envelliment i les repercussions en el cuidador i l’entorn. I un espai d’estimulació cognitiva per a persones grans amb deteriorament cognitiu.

En relació als horaris i costos, s’estableix:
§  Per al servei d’acolliment: de dilluns a diumenge de les 9 del matí a les 7 de la tarda amb un preu de 4 €/hora.
§  Per a la formació multidisciplinària: sessions setmanals amb un mínim de quòrum de 5 persones i serà gratuït per aquells cuidadors no professionals que facin ús del servei d’acolliment. Per a d’altres persones interessades tindrà un cost de 3 €/sessió.
§  Per als tallers d’estimulació cognitiva: sessions setmanals amb grups d’entre 5 i 15 persones, i un preu de 3 €/sessió.
Desitgem doncs que aquesta missiva us resulti d’interès i per a més informació us poseu en contacte amb la Treballadora Social de la Residència Les Vetes, Sra. Rocío Valencia (972 401014).
Juny de 2013
ISEP Clínic Girona