El blog d'ISEP Clínic Girona

Espai de salut i benestar al servei de la comunitat. Esperem que aquest blog us proporcioni les respostes o solucions al que esteu cercant. Envieu-nos sol·licituds dels temes que més us interessi que tractem, a clinic.girona@isepclinic.esAVANÇOS EN NEUROPSICOLOGIA
Paul Broca (1824-1880), metge, anatomista i antropòleg francès, sota la influencia de la frenologia de Franz Joseph Gall (1758-1828) al 1861 va fer una autòpsia a un malalt que en caure d’un cavall i lesionant-se la tercera circumvolució del lòbul frontal de l’hemisferi esquerra només podia pronunciar la paraula “tam”.
Junt a estudis d’altres pacients de similituds semblant (parla no fluent però bona comprensió) va localitzar la tercera circumvolució del lòbul frontal de l’hemisferi esquerra amb el centre de la parla, ara coneguda com a àrea de Broca.
Anys més tard, al 1874, el neuròleg i psiquiatra alemany Karl Wernicke (1848-1904) va relacionar els problemes de comprensió de la parla amb la primera i la segona circumvolució del lòbul temporal degut a l’estudi de pacients amb bona producció però sense comprensió.
Així es va establir la idea de que el processament de llenguatge implicava dues àrees connectades entre si.
El 16 d’octubre però es va publicar a Science un estudi realitzat per investigadors de l’Escola de Medicina San Diego, de l’Universitat de California (UCSD) en el que posen de manifest que només la regió de Broca està implicada en el processament del llenguatge.
La tècnica utilitzada per l’estudi va ser l’electrofisiologia intracraneal (ICE) i es va observar el processament dels tres nivells del llenguatge (so, estructura i significat) a temps real, per determinar si les activitats neuronals es produïen en patrons locals o distribuïts.
Els resultats van ser que només a l’àrea de Broca hi havia activitat neuronal diferent per el processament del lèxic o significat de les paraules (uns 200 mil·lisegons), processament de la gramàtica o estructura de la llengua (320 mil·lisegons) i de la fonètica o sons lingüístics (450 mil·lisegons). A més a més, no hi havia diferencia entre substantius i verbs.
Enllaços per llegir més sobre l’estudi :
Comunicat dels estudiadors:
Pàgina Web de Ned T. Sahin, director de la investigació, creada el 19 d’octubre per la repercussió de l’article del 16 a Science.
La cita completa del document és: Ned T. Sahin, Steven Pinker, Sydney S. Cash, Donald Schomer, and Eric Halgren, “Sequential Processing of Lexical, Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s Area.”Science 326(5951): 445-449 (October 16, 2009).
[
DOI: 10.1126/science.1174481]però només està disponible per als subscriptors de la revista.


Laura Catalan - Logopeda